RTHK 香港電台: -Backchat – 遊戲與小朋友

01/09/2021
各位家長你地好啊,小朋友今日開學啦喔,情況如何呢? 祝每位小朋友開學愉快! 小朋友有冇成日都係到打機呢?會晤會好擔心佢地個情況呢?想唔想知有咩解決方法呢?如果家長想知多d關於遊戲與小朋友的資訊可以參考林醫生參與既節目。

RTHK 香港電台《醫生與你》- 腦癇症篇(E75-78) 廖醫生訪問

24/05/2021
一般人對於「發羊吊」的印象,可能是患者發作時會全身抽搐,但原來在香港,每二十人之中,就有一人曾經發生至少一次「腦癇發作」!究竟「腦癇發作」和「腦癇症」是什麽?腦癇症又有什麽治療方法?香港電台《醫生與你》節目邀請到了廖醫生對兒童腦癇症進行深入講解。

新城財經台訪問 《ADHD 人生路》: 兒童ADHD全面睇: 三歲真係定八十?

04/03/2021
林醫生在新城財經台《ADHD 人生路》專訪,探討兒童ADHD(專注力不足/過度活躍症)成因及治療方法,及早識別小朋友是否患上ADHD,越有效避免「三歲定八十」的情況。

香港電台《精靈一點》有關ASD兒童在疫情下的焦慮情緒的訪問

25/02/2021
香港電台《精靈一點》兒童體智及行為發展學科專科林蕙芬醫生在訪問中提到自閉症譜系 ASD 兒童在疫情下的焦慮和如何解決情緒問題。

AM730 林醫生訪問:正面鼓勵 助ADHD學童笑對疫境

23/02/2021
注意力不足/過度活躍症(ADHD)的兒童在疫情要長時間留在家中,很易會引起情緒問題及壓力。以Zoom上課同時,大多正在『打機』,成績退步,但網上遊戲卻越玩越好。林醫生在訪問中解答家長們的疑問,並講解不同幫助學童的方法。

香港電台第一台《精靈一點‧健康你主場》有關兒童發展障礙與ADHD訪問

17/11/2020
林蕙芬醫生於香港電台第一台《精靈一點‧健康你主場》的節目中接受訪問,講解如何及早察覺小朋友是否有專注力失調或多動症 及如何選擇適合類型的學校。

TVB《最強生命線》有關兒童專注力不足及過度活躍症訪問

10/10/2020
林蕙芬醫生 於TVB《最強生命線》講解如何分辨及臨床診斷小朋友是否患有專注力不足/過度活躍症 (ADHD)‎ , 和及早治療的重要性。

Facebook Live:【ADHD學童在家學習攻略:暑期學習點止做功課咁簡單?】

29/07/2020
林蕙芬醫生同 Hong Kong Association for AD/HD 專注不足/ 過度活躍症(香港)協會合作Facebook LIVE, 教導各位ADHD學童家長如何喺悠長的抗疫假期令孩子在家學習得更充實。

RTHK 1《精靈一點‧健康你主場》interview: Twice-exceptional kids 雙重特殊資優兒童

23/07/2020
林蕙芬醫生於節目訪問中解釋"雙重特殊資優兒童"定義 及教導家長應如何協助他們成長期的發展,有關訪問片段請留意: ( 第二部分12" - 26" 及 38" -56" )